भारतीय न्युज च्यानल बन्द, नेपाल सरकारं मखु

विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) तयेसं भारतीय न्युज च्यानलया प्रसारण नेपालय् बन्द याःगु दु । च्यानल वितरकतयेसं बिहीबाः ...
पुवंक ब्वनादिसं