ट्याक्सी सञ्चालन याये दइगु


सरकारं स्वनिगः दुने ट्याक्सी न्ह्याके दइगु क्वछ्यूगु दु ।

निर्णय कथं चालकनापं स्वम्ह जक तया न्ह्याके दइ । छखा छेँया जूसा न्याम्ह तक ट्याक्सी गय् दइगु मन्त्रिपरिषद् बैठकं क्वछ्यूगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता