येँ महानगरं १२ म्ह नगर प्रहरीयात विभागीय कारबाही यात


येँ महानगरपालिकां १२ म्ह नगर प्रहरीयात कारबाही याःगु दु ।

महानगरं १२ म्ह नगर प्रहरीयात कारबाही याःगु प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजागाइ नं न्ह्यथनादीगु खः । वयेकःया कथं नगर प्रहरीतयेसँ ड्युटीया इलय् उजँ ब्यूगु ज्या मयाःगुलिं कारबाही याःगु खः ।

इमिगु सरूवा याना विभागीय कारबाही जूगु दु ।

इमिसं थीथी इलय् नगरप्रहरीं यायेमाःगु उजँया विपरीत ज्या याःगु महानगरया दाबी दु ।


Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment