मदिक्क लुँया भाःया न्हूगु रेकर्ड


लुँया भाःया लगातार अप्वःगु दु । शुक्रबाः छन्हुं लुँया भाः तोलाय् च्यासः तका अप्वया आःतकया उच्च विन्दुइ थ्यंगु दु ।

शुक्रबाः छापावाल लुँया प्रतितोला भा छगु लख १३ द्व ३ स व तेजावी लुँया भा छगु लख १२ द्व ७५० तका थ्यंगु दु ।

१८ जेठय् छापावाल लुँया प्रतितोला भा छगु लख १२ द्व ५ स व तेजावी लुँया भा १ लख ११ द्व ९५० तका थ्यंगु खः ।

१७ जेठय् छापावाल लुँया प्रतितोला भा छगु लख १२ द्व व तेजावी लुँया भा १ लख ११ द्व ४५० तका थ्यंगु खः ।

बजेट घोषणालिपा लुँया भाः प्रति १० ग्रामय् ३ द्व ९ स तका अप्वःगु दु । बजेट लिपा स्वन्हु दुने लुँया भाः तोलाय् ५ द्व तका अप्वःगु दु ।

शुक्रबाः वहया भाः नं अप्वःगु दु । वह तोलाय् २५ तका अप्वया द्वछि व ३५ तका तोलाय् कारोबार जुयाच्वंगु दु ।


Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment