अमेरिकाय् कोरोना भाइरसं आःतकया दकलय् अप्व स्वद्व मनुत सित


कोरोना भाइरस सङ्क्रमित जुया अमेरिकाय् छन्हुं आःतकया दकलय् अप्व मनु मन्त । बुधबाः सीपिनि ल्याः स्वद्व १५७ म्ह खःसा आःतकया दकलय् अप्वःगु ल्याः थ्व हे खः । 

थ्व न्ह्यः अप्रिल १५ य् निद्व ६०३ मनु सीगु खः । 

अमेरिकाय् आःतक निगु लख ७३ द्व ८३६ मनु सितसा छगु करोड ३९ लख स्वयाँ अप्व सङ्क्रमित जूगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment