स्वनिगलय् ४३१ संक्रमित ५ म्ह सित


स्वनिगलय् थप ४३१ म्ह कोरोना भाइरस (कोभिड १९) या संक्रमण पुष्टि जूगु दु ।

येँ ३७७, यल ३७ व ख्वपय् १७ म्ह संक्रमण पुष्टि जूगु दु ।

लिपांगु २४ घौ दुने स्वनिगलय् ५ म्ह मन्त । येँया ५१ व ५४ दँया मिजँपिं, ७६ दँया मिसा व ख्वपय् ३८ व ७४ दँया मिजँ मदुगु खः ।


Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment