थौं गुरु पुन्हि, गुरुयात सम्मान याना न्यायेकाच्वन


थौं दिल्ला पुन्हि अर्थात् गुरु पन्हि । थौं शिक्षा बीपिं गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट यायेगु दिं ।

वैदिक धर्मग्रन्थ महाभारत च्वम्ह वेद व्यासया जन्मजयन्ती कथं थूगु दिंयात व्यास जयन्ती व गुरु पुन्हि कथं न्यायेका वयाच्वंगु दु । वेदव्यासं वेदान्त, झिंच्यागु पुराण, उपनिषदलनापंया धार्मिकग्रन्थ च्वःगु खः ।

थःत शिक्षा ब्यूपिं गुरुयात यायेगु परम्परा दुसा गुरुयात माँबौ थें सम्मान व माँबौयात न्हापांम्ह गुरुया थाय् बियावयाच्वंगु दु ।

संस्कृतय् ‘गु’ या अर्थ अन्धकार व ‘रु’ या अर्थ प्रकाश खः । ज्ञानरुपी प्रकाशं अज्ञानरुपी अन्धकारया नाश याइम्ह मनु हे गुरु खः ।


Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता