डाक्टर साब छिगु जय जुइमा


प्रज्वल शाक्य

कोरोना भाइरस वल । हलिंमय् तहल्का यानाबिल । झी जनता आत्ते जुल । सरकार झन छु याय् छु याय् जुल । थ्व खना जनता झन हे ग्याकाच्वन । सरकारया निति पिकाल । आः लकडाउन यायेगु । जनता छेँ छेँ हे च्वनेगु धका उर्दि वल । खः भाई, ग्यानापुगु ल्वय् जुलकि ज्यान हे वनेफु । दक्व ग्याना छेँ हे सुलाच्वन । थौं वैला, कन्हे वैला, कोरोनां थीला धका ग्याकाच्वन ।

तर थ्व दौरान छथ्व मनुत धाःसा कोरोना भाइरस वःसां ल्वायेत योद्धा कथं च्वनाच्वन । कोरोनां थःत परास्त याइगु स्वयाँ कोरोनायात परास्त यायेत इपिं पःखा थें दनाच्वन । थुपिं स्वास्थ्यकर्मिपिं खः । डाक्टर, नर्स, अस्पतालया सफाई निसें सुरक्षा कर्मचारी । दक्व मनुत ग्याना कयेकुनाच्वं बलय् थुपिं धाःसा कोरोना लायेत व स्यायेत तत्पर जुयाच्वन ।

मनुला इपिं नं मनु हे खः । ल्वय् इम्त नं जुइ । हलिमय् सलंस डाक्टरतय् कोरोनां ज्यान काःगु दु । कोरोनाया दकलय् न्हापां चेतावनी ब्यूम्ह डाक्टर तकं कोरोनाया न्ह्यःने परास्त जुल । विश्वया फुक्क खँ सीकेगु जमानाय् थःगु ज्यान नं जोखिमय् दु धैगु ला थनया डाक्टरपिंसं नं पक्का हे स्यू । तर सेवा यायेत नालाकाःगु ज्या चटक्क त्वःता जिम्मेवारीं बिस्यूवनेगु खँ नं मजुल ।

डाक्टरं ल्वय् म्हसिकेगु ज्या याइ । व कथं वासः बीगु ज्या याइ । तर डाक्टर थम्हं लंके फइगु ला पक्का नं मखु । थ्व ल्वय् जुल थ्व वासः नलकि लनि धायेगु ज्या डाक्टरं याइगु खः । तर वासः हे मदुगु जूसेंलि डाक्टरं यायेफइगु छु । दूगु वासलं लंकेत स्वयेगु जक ला खः । व हे जुया यक्व कोरोना संक्रमितयात लायेके फूगु दु । तच्वकं ल्वचं कइबलय् थ्व थ्व याःसा ल्वगिया ज्यान म्वाके फइगु ज्ञान दूगुलिं हे थौं डाक्टरयात द्यवं छ्वःगु दुत कथं नालाकयातःगु दु । सुं सुं डाक्टरयात ला झन द्यःया रुप हे धयाच्वंगु दु ।

युद्धय् वनीबलय् सीला म्वाइला, अंगभंग जुइला, सुं पासा मदइला धका ग्याचिकु जुइपिं सेनाया हालत थौंकन्हेया डाक्टर व नर्सया जुयाच्वंगु दु । लकडाउन ला छ्वासुल तर कोरोनाया जोखिम दकलय् अप्वः दूगु थाय् अस्पताल हे खः । व हे अस्पताल डाक्टरया कर्मभुमि खःसा थौंकन्हे रणभुमि जुयाब्यूगु दु । लकडाउन छ्वासुइवं मनुत थनं अन असुरक्षित जुयाच्वनी । थुकिं कोरोनाया जोखिम अप्वइ । सुयाके दु सुयाके मदु । मफइ । दकलय् न्हापा वनीगु डाक्टरया थाय् । मफुम्हेसित स्वय् हे माल । तर स्वय् बलय् कोरोना संक्रमणया ग्याचिकु ।

थः न्ह्याक्व सचेत धाःसां जोखिम उलि हे । थः याके मास्क दु, गाउन दु, पिपिइ दु, चस्मा दु, पञ्जा नं दु । तर भाइरसयात म्हे प्यपुनेत छु हे माः धका । भतिचा थुखे उखे जुलकि भाइरसं कइगु । थः न्ह्याक्व सचेत जुसां उगु भाइरस थःगु म्हे घाना छेँ थ्यंसा । छेँया सकल जःयात खतरा ।

मिखाँ मखनिगु थूगु शत्रुयात परास्त यायेत सनाच्वंपिं योद्धायात न्ह्याक्व सलाम याःसा मगाः । थ्व शत्रुयात परास्त याये फयेमा । डाक्टर साब छिगु जय जुइमा ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता