स्वीगु लख कोरोना संक्रमित, निगु लखया मृत्यु


कोरोना भाइरस संक्रमित जूपिनि ल्या न्हिथं थाहाँ वनाच्वंगु इलय् स्वीगु लख संक्रमित ल्याः थ्यंगु दु । अथेहे कोरोना जुया मदुपिं मनुतय् ल्या निगु लख थ्यंगु दु ।

३०,१६,६३३ मनुत संक्रमित जूगु इलय् २,०७, ९७१ मनुतय् ज्यान वन । थुखे ८,८८,५५१ मनुत धाःसा थूगु ल्वय् त्याकेत ताःलाःगु दु ।

आःतकया संक्रमण धुंकाया अवस्था स्वयेगु खःसा १०,९६,५२२ मनुतय् मुद्दा क्वचाःगुलिइ ८१ प्रतिशत लंगु खनेदुसा १९ प्रतिशत ल्वगितय् ज्यान वंगु दु ।

अथेहे संक्रमण दुपिं मध्ये स्वंगु प्रतिशत मनुत जोखिमय् खनेदु ।

संक्रमिततय् ल्या स्वंन्हुया स्वयेगु खःसा म्हो जुयावयाच्वंगु खनेदु । अप्रिल २४य् छगु लख न्हूपिं संक्रमित खनेदूगु खःसा थ्व ल्या अप्रिल २५य् गुइ द्व जूगु खः । उकथं हे म्हिगः न्हूगु कोरोना संक्रमितया ल्याः ७३ द्व जूगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता