गुथि संस्थानया ठेकेदारया लापरवाहीं झन्दै द्यूगु तलेजुया गथांमुगः पुजा


देया रक्षा याइम्ह कुमारी, हलिंया म्वाम्ह देवी, तलेजुया अवतार कुमारी । तर व हे तलेजुया दँय्दसँ जुइमाःगु पुजाय् पंग वल । गथांमुगःकुन्हु जुयाच्वंगु विशेष पुजा म्हिगः गुथि संस्थान याना झन्दै द्यूगु । लिबाक्क झितात्या इलय् जक क्वचाल गथांमुगःया पुजा । तलेजुया पुजारींपिं गुथि संस्थानया लापरवाहिंयाना आक्रोशित जूगु सञ्चारकःमि विजय सिंहं कनादिल ।

पुजाया नितिं माःगु व्यवस्था याःगु खःसां गुथि संस्थानया पदाधिकारीतयेसं फोन मल्ह्वंगु व लिपा प्रशासक नारायण च‌ौधरीं यें शाखाया जिम्मा धका पंछेजूगु खः । गुथि संस्थान येंया प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीं ९ः३०य् पुजाया हलंज्वलं हःगु व १०ः३० ता इलय् जक पुजा न्ह्याःगु खः ।

यें शाखां गुथिया कामकाज स्वय्त ठेकेदारयात जिम्मा ब्यूगु तर नियुक्ति धासा मब्यूगुलिं ठेकेदारं मस्वया थथे कचवं पिहाँवःगु खः । थुगु पुजा महिन्द्र मल्लया पालय् थापना जूगु खः । गुथि संस्थानया ठेक्का प्रवृत्तिं गुथि नाप नापं सँस्कृति हे अस्तव्यस्त जुइगु अवस्था वःगु सञ्चारकःमि सिंहया धापु दु ।

भविष्यय् थथे समस्या मजुइत सराेकारवालातयेसं बिचा यायेगु कि मयायेगु ?
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता