स्ट्यान लि ९५ दँया बैशय् मन्त


मार्भल कमिकया रोमाञ्चक च्वमि, सम्पादक व प्रकाशक स्ट्यान लि ९५ दँया बैशय् मन्त । स्पाइदर म्यान, एक्स मेन, थोर, आइरन म्यान, ब्ल्याक प्यान्थर व फ्यानट्यास्टिक फोरया सिर्जनाकार लस एन्जल्सया सेदर सिनाइ मेडिकल सेन्टरय् मदुगु वयेकया म्याय् जे सि लिया वकिलं पुष्टि याःगु दु । सन १९३९ निसें कमिक च्वयादिम्ह वय्कलं हल्क, डेयरडेभिल, एन्ट म्यान नापं अनगिन्ती सुपर हिरोत देकादिगु दु ।

स्ट्यान्लि मार्टिन लीबर कथं सन १९२२ डिसेम्बर २८ य् बुम्ह वयेकलं १९६१ सालय् मार्भल कमिकया नितिं थःगु हे सुपरहिरो पुच फ्यानट्यास्टिक फोर सुरु यानादिगु खः । वयेकलं मार्भलया यक्व धैथें संकिपाखय् कलाकार कथं म्हितादिगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment