यलया लोकंह्वाःगु कात्ति प्याखँ न्ह्यात


ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व दुगु यलया प्रसिद्ध कात्ति प्याखँ कछलाथ्व पञ्चमि कात्तिक २५ गते निसें न्ह्यात । प्याखँया न्हापांगु दिं सनिल बाथः प्याँख दुनेया ल्यवः लायेगु क्यंगु खः ।

न्हिथं सनिल कात्ति डबलिइ प्याखँ क्यनि । थुगुसि १२ न्हू जक क्यनिगु प्याखनय् मुक्कं १०० म्ह ब्वति काइगु समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारं । थुगुसि न्ह्यय् दँ लिपा ल्यव लायेगु क्यंगु दु सा खुसी छिकेगु क्यनेत्यंगु दु । विसं १६९७ स जुजु सिद्धिनरसिंह मल्लं थुगु प्याखँ क्यंगु खः ।

विसं २००७ सालय् प्याखँ क्यने मफुगु खः । छुँ दँ न्ह्यः तक च्यान्हु झिन्हु जक क्यनाच्वंगु वंगु प्यदँ निसें १२ न्हु क्यनाच्वंगु दु । 
Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment