हुलाकी लँ देयेकेत छ्यला च्वंगु डोजर च्याकल


कपिलवस्तु विजयनगर गाउँपलिका व शिवराज नगरपालिकां हुलाकी सडक देयेकेत छ्यला च्वंगु ६ गु मोटर च्याका बिउगु दु ।

विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ लोहरौलाय् छगु स्काभेटर, निगु जेसीभी व निगु पिकअप भ्यानमाय् मि च्याकूगु खः । अथेहे शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ तुरन्तपुरय् छगु स्काभेटरय् मि च्याका बिउगु दु ।

थ्व मोटर हुलाकी मार्ग देयेकेत जिम्मा कागु शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनी यागु खः । मि सुना च्याकुगु धैगु आतंक सीमदुनि । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुं थुकिया अनुसन्धान यानाच्वंगु दु ।

ज्याकःमि पिन्त कोठाय् कुना अज्ञान मनुतयेसं मि च्याकुगु लँ निर्माण यानाच्वंपिंस धागु खः ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता