यौन शिक्षाया प्रतिक गथांमुगः, यौन दुराचारयात छ्वासय् वाइगु परम्परा


गथांमुगःया थःथःगु कथं ब्याख्या जुयाच्वंगु दु । लाखे, भुत, नकारात्मक तत्व निसें थुकियात भिंगु तत्व कथं तकं नालाकयातःगु दु । दुवातय् मिजं वा मिसा गथांमुगः थनेगु चलन त्वाःत्वालय् परम्परा निसें न्ह्यानाच्वंगु दु । मिसा वा मिजं अंग खनेदयेक ब्वया थुकथं गथांमुगः दयेकातःगु दइ । गनं गनं नच्चापिंसं थज्यागु अंग भागियायेमा धका मछामछा भागि याकातःगु नं चलन दु ।खयेतला झीगु सँस्कृतिइ लिंग पुज्यायेगु न्हूगु चलन मखु । महाद्यःया लिंग पुज्यायेगु चलन न्हापा नं दु आः नं उतिकं दु । तर यौन शिक्षाया प्रतिक कथं गथांमुगःयात कायेज्यू । बैश जायावःपिं मिसामस्तयेत मिजं अंग व मिजंमस्तयेत मिसा अंगया ज्ञान बीगु कथं थुगु दिंयात कायेज्यू । थ्व नापनापं यौनजन्य हिंसाया शिक्षाया नितिं तकं थुगु दिंयात छ्यलातःगु दु । मिजं जुइमा मिसा जुइमा गथांमुगलं यंकि बहनी बहनी याकचा पिहाँ वनेमते धका सन्देश बिइगु याइ । खिउँ थाय् भुतं ज्वनी धका यौनहिंसा वा बलात्कारया चेतावनी बियातःगु दु । खतराया चिं कथं गथांमुगलय् लिंगयात ह्याउँगु रंग इलातःगु दइ ।छेंखांपत्तिं गथामुग वायेगु चलन दु । दुवातय् तयातःगु गथांमुगलय् थःगु सं वा वसःया कुचा तयेगु चलन दु । थुकिं झीके दूगु यौन दुराचारी वा दानव वायेगु यानाच्वंगु खः । दुवातय् तयातःम्ह गथांमुगःयात मि तया खुसितक साला वायेगु चलन दु । थ्व झ्वलय् त्वाःयापिंसं गथांमुगःयात म्हूतु ल्हायेगु निसें अप्पां कयेकेगु याइ । थुकिं यौन दुराचारयाइपिंत न्हिछि दुवातय् नांगा थना देसय् सकलसित क्यना बेज्जत याना दे निकाला याःगु शिक्षा वा चेतावनी कथं कायेफइ । गनं गनं दुवातय् गथांमुगःयात मिं च्याकिगु परम्परा तकं दु । थुकिं यौन दुराचारीतयेत ख्याच्व ब्यूगुला जु हे जुल नापं उगु त्वालय् च्वपिं वा ब्वतिकापिंत दुराचारया लिच्व क्यना अथे मयायेत निरुत्साहित यानाच्वंगु दु । झीथाय् नेता तयेगु पुतला च्याकेगु चलन दु । मसाल जुलुस वनेगु चलन दु । पुतला च्याकेगु व मसाल जुलुस परम्परागत रुपं गथांमुगःया दिनय् न्हापांनिसें नेवाःतयेसं यानावयाच्वंगु दु ।देसय् थीथी थासय् बलात्कार व हत्याया गतिविधि अप्वया च्वंगु दु । म्हमस्यूपिं स्वयां म्हस्यूपिं पाखे थज्यागु अपराध जुयाच्वंगु दु । थज्यागु अपराध नेवाः समाजय् न्यून खनेदु । थ्व हुनिं यौन हिंसायात म्हो यायेगु नितिं गथांमुगः परम्परायात दे न्यंक हे थ्यंकेमाःगु जक खः ला?

Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता