थप ५१ म्ह संक्रमित, छम्ह सित


लिपांगु २४ घौ दुने कोरोना संक्रमणं छम्ह मन्त । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयया कथं लिपांगु २४ घौ दुने ५१ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु । द्वःछि निसः व ३८ म्हेसिया परीक्षणय् ५१ म्ह कोरोना सङक्रमण पुष्टि जूगु दु ।


अथेहे ३५ म्ह संक्रमणमुक्त जूगु दु । 

Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment