सगरमाथा ८६ सेन्टिमिटर तःधि जुल


हलिंया दकलय् तजाःगु थाय् सगरमाथाया जाः ८६ सेन्टिमिटर अप्व जूगु सीदुगु दु । सगरमाथाया न्हूगु जाः ८८४८.८६ जूगु नेपाः व चीनं छक्वलं सार्वजनिक याःगु दु ।

नेपाः व चीनं ब्यागलं ब्यागलं फिल्ड सर्वेक्षण याना तथ्यांक नापी विभागं प्रशोधन याःगु खः । 

थ्व न्ह्यः सगरमाथाया जाः ८८४८ मिटर धका सन् १९५४ य् सर्वे अफ इन्डियां नापय् याःगु खः । 


Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment