यलय् नगर प्रहरीया साइकल गस्ती न्ह्यात


यल महानगरपालिकाया नगर प्रहरीं बुधबाः निसें साइकल गस्ती न्ह्याःगु दु । नकतिनि देकुगु नगर प्रहरीया साइकल गस्ती बुधबाः उपमेयर गीता सत्यालं उलेज्या यानादिल ।  १० गु साइकल नापंया नगर प्रहरीं सुथः १० ता निसें न्हिनय् ५ ता इ तक महानगर लागाया गस्ती याइ । 

साइकल गस्तीं नगरबासीयात समस्या जूगु इलय् नगर प्रहरी तुरुन्त थ्यनीगु यल नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुं न्ह्यथनादिल ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता