हलिमय् कोरोना संक्रमितया ल्याः १ करोड ८० लख पुल,


हलिमय् आः तक कोरोना संक्रमितया ल्याः १ करोड ८० लख २६ द्व निसः व ९७ थ्यंगु दु । म्हिगः छन्हु हे ६ लख ८८ द्व न्हूपिं संक्रमित खनेदत । अथेहे सीपिनि ल्याः नं ५ द्व ६ स व १ थ्यंगु दु । 

तथ्यांकया कथं न्हिथं संक्रमित जूपिनि ल्याः न्हिथं अप्वया हे च्वंगु दु । अथेहे छगु इलय् क्वाहाँ वंगु सीपिनि ल्याः आः हाकनं थाहाँ वंगु दु । 

२४ घौया ल्याः स्वयेगु खःसा दकलय् अप्व संक्रमित जूगु दे अमेरिकाय् ५८ द्व ४ स व २९ म्ह सक्रमित जूगु दुसा ब्राजिलय्  ४२ द्व ५ स व ७८ संक्रमित जूगु दु । अथेहे भारतय् नं संक्रमितया ल्याः तच्वकं अप्वःगु दु । भारतय् ५४ द्व ८ स व ५६ थ्यंगु दु ।

आः तक ६ लख ८८ द्व ९ स व ७४ मनु कोरोनां मन्तसा १ करोडा १३ लख ३४ द्व ६ स व ८६ म्ह मनु कोरोना लंका लिहाँ वंगु दु ।
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment