स्वनिगलय् दकलय् अप्व छन्हुं ४१५ न्हुपिं संक्रमित


कोरोना भाइरसं स्वनिगलय् छन्हुं ४१५ म्ह संक्रमित जूगु दु । स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं येँ दकलय् अप्व ३५० म्ह संक्रमित खनेदत । थ्व आःतकया येँया दकलय् अप्व ल्याः खः । अथेहे ख्वपय् ५४ व यलय् ११ म्ह न्हूपिं संक्रमित थप जुल ।


Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता