भारत धुंका पाकिस्तानया खराब यात्रा, शीर्ष १० य् थ्यनिन, वयाँलिपा बंगलादेश


दक्षिण एसिया कोरोना संक्रमितया हट स्पट जुयाच्वंगु दु । भारत कोरोना संक्रमितया प्यंगुगु थासय् लानाच्वंगु दुसा पाकिस्तान याकनं हे १० गु दे दुने लायेत्यंगु दु । दक्षिण एसियाय् पाकिस्तानया ल्यूल्यू बंगलादेश जुयाच्वंगु दु ।

भारत याकनं हे रसियायात त्याका कोरोना भाइरस संक्रमित देया लियाँल्यू थाय् कायेत्यंगु दु । भारतय् आःतक ५ लख ८५ द्व ७ स ९२ म्ह संक्रमित जूगु दु । भारतस्वयां न्ह्यःने दूगु रसियाया संक्रमित ल्याः धाःसा ६ लख ४७ द्व ८ स ४९ दु ।

कोरोना भाइरसया संक्रमणया कारण खराब देया धलखय् पाकिस्तान आः १२ गुगु थासय् थ्यंगु दु । पाकिस्तानय् संक्रमितया ल्याः २ गु लख पुलेधुंकुगु दु । अथेहे आःतक ४ द्व ३ स व ४ म्ह मनूत सी धुंकुगु दु ।

कोरोना संक्रमितया ल्याःया आधारय् खराब अवस्थां जुयाच्वंगु देया १८ गुगु धलखय् बंगलादेश नं लाःगु दु । बंगलादेशय् आःतक १ लख ४५ द्व ४ स ८३ संक्रमित जूगु दु ।
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता