कोरोना भाइरसपाखें म्वाकीगु वासः लुत


डेक्सामेथासोन नांया वासः कोरोना भाइरसपाखें जीवन रक्षाया नितिं तसकं बांलागु सीदुगु दु । दंगु व न्ह्याथाय् दैगु थूगु वासः तच्वकं ल्वचं कःपिनिंत म्वाकेत ताःलागु यूकेया विज्ञतयेगु दाबि दु ।

कम मात्राय् बीगु थूगु स्टेरोइड वासःयात आःतक घातक खनेदूगु कोरोनाभाइरसया ल्वापुइ उपलब्धी कथं कयातःगु दु ।

थुकिं भेन्टीलेटरय् च्वनाच्वंपिं च्याम्हय् छम्ह व अक्सिजन बीमाःपिं २५ म्हय् छम्हसिया जीवन रक्षा याःगु खनेदत ।
कोरोनाभाइरसया हलिंन्यंकं याःगु तःधंगु परीक्षणय् थूगु वासः नं दुथ्याः ।

अनुसन्धानकर्तातयेसं थूगु वासः न्हापा हे छ्यःगु जुसा बेलायतय् ५ द्व मनु म्वाकेफइगु न्ह्यथंगु दु ।
थ्व वासः गरिब देया नितिं तःधंगु राहत जुइगु न्ह्यथंगु दु ।

बीबीसीया स्वास्थ्य संवाददाता फर्गुस वाल्सया कथं मृत्युदर म्हो याइगु थूगु प्रमाणित वासः न्हूगु वासः मखु । न्हापा हे दूगु दंगु कथंया स्टेरोइड खः ।

डेक्सामेथासोन सन् १९६० निसें हे दम व रूमटोइड आर्थ्राइटिसया वासः यायेत छ्यलाच्वंगु दु ।

मेगु वासः

आःतक थ्व बाहेक इबोला भाइरस नियन्त्रणया नितिं बीगु रेम्डेसिभिर नांया वासः नं कोभिड १९ जूपिं ल्वगिपिंत ज्यूगु न्ह्यथंगु दु ।

थ्व वासलं लक्षण अवधियात १५ न्हु पाखें क्वपाला ११ न्हु याइगु खनेदु । थुकिं मृत्युदर म्हो जूगु धाःसा प्रमाण खनेमदु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता