४६ प्रतिशत ल्वगित अस्पतालं पिहाँवन, उकि १४ प्रतिशत सिना वन


हलिंमय् कोरोना संक्रमितया ल्याः न्हिथं अप्वयाच्वंगु दु । थौं शुक्रबाः सुथः तक ८२ लख मनुतयेत कोरोना संक्रमण पुष्टि जुइधुंकल । थुकिं आः तक २४ लख २७ द्व मनुत अस्पतालं पिहाँ वंगु खनेदु । अस्पतालं पिहाँ वंपिं लना वंपिं वा सिना वंपिं धका सीकेमा । थ्व ल्याखँ मुक्कं २१ लख मनुत लना लिहाँ वंगु दुसा ३.३ लख मनुत धाःसा स्यूगु खनेदु । थ्व ल्याखँ ४६ प्रतिशत कोरोना जूपिं मनुतयेके कोरोना मंत । थुकि १४ मनुहे मन्तसा ल्यं दुपिंके कोरोना भाइरस मन्त ।

संक्रमित जुपिनि ल्याया ल्याःचा तयेगु खःसा आः तक संक्रमितय् ६ प्रतिशतया मृत्यु जूगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता