थप १४ म्हसित कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित ३० थ्यन


नेपालय् थौं हे १४ म्हसित कोरोना भाइरस (कोभिड १९) पुष्टि जूगु दु । उदयपुरय् १२ व चितवनय् निम्हसित कोरोना पुष्टि जूगु खः ।

शुक्रबाः थप जूपिं संक्रमितय् छुं धाःसा भारतीय जूगु न्ह्यथंगु दु ।

थ्व नापं नेपालय् कोरोना संक्रमितया ल्याः ३० थ्यंगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता