कोरोनां इटलीइ छन्हुं हे ४७५ मनु मन्त

कोरोना भाइरसनाप चीनं सफलता कयाच्वंगु इलय् इटलीयात झत्का लाःगु दु । छन्हु हे ४७५ मनुत मन्त । इटलीइ आःतकया दकलय् यक्व मनुत स्यूगु थ्व हे खः ।

बीबीसीयाकथं, इटलीया लोम्बार्डी धाःथाय् हे ३१९ मनु स्यूगु खःसा मेपिं मेगु हे लागां स्यूगु खः । लोम्बार्डीयात कोरोनाया केन्द्रविन्दु कथं कयातःगु दु ।

थ्व नापं इटलीइ सीपिनि ल्याः २ द्व ९ स ७८ थ्यंगु दु । अझ ३५ द्व ७ स १३ मनु संक्रमित जुयाच्वंगु दुसा ४ द्व स्वयां अप्व मनुत उपचारलिपा छेँ लिहाँ वंगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता