कोरोनां इटालीइ ३७ म्ह डाक्टर मन्त


इटालीइ कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) या संक्रमणं ३७ म्ह चिकित्सकया मृत्यु जूगु दु । हलिंया आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मध्यया छगु इटालीइ, चिकित्सकपिंत संक्रमितया अप्वःगु ल्याया हुनिं तसकं थाकुयाच्वंगु न्ह्यथंगु दु । म्हिगः जक कोरोना संक्रमणया कारणं छम्ह नर्सं आत्महत्या याःगु दु । संक्रमित ल्याः अप्वयाच्वंगु इलय् थःम्हं ल्वय् सारेयाये फूगुलिं उम्ह नर्सं आत्महत्या याःगु सीदुगु दु । इटालीइ बिहिबाःतक ७ द्व ५ सः व ३ म्हसिया मृत्यु जूगु दुसा संक्रमितया ल्याः ७४ द्व ३ स व ८६ म्ह अथेहे ९ द्व अप्व मनुतयेत लंगु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता