सिन्धुपाल्चोकय् गुँपुन्हि छन्हु न्ह्यः सापारु, सापारु कुन्हु क्वाति पुन्हि


थाय् कथं चलन पाः । अजु चायापुक सिन्धुपाल्चोकया ऐँसेलुखर्कय् बुधबाः हे सापारु गाइजात्रा न्यायेकुगु दु । थन गुँपुन्हिया छन्हु न्ह्यः सापारु न्यायेकिसा सापारु कुन्हु क्वाति पुन्हि न्यायेकि । स्थानीय जगतबहादुर नकर्मीया कथं सापारुया दिं साउन ३१ गते धासा बुधबाः जात्राय् ब्वःति काःपिंत क्वाँटी त्वंकेगु चलन दु । थन ख्वपया घिन्ताङकिसी व द्यः प्याखँ ल्हुका थ्व पर्व न्यायेकि । बुधबाः छें छें प्याखँ ल्हूपिंत सापारुया दिं कुन्हु क्वाँटी त्वंका क्वाँटी पुन्ही न्यायेकि ।
(gorkhapatra)
Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता