‘ल्याकू मिप्वाः लाखे’ स्वीदँ लिपा दना वल


स्वीदँ निसें दिनाच्वंगु यलया लाखे प्याखँ वंगु गथांमुगः बलय् पिहाँवल । दयेदसं गथांमुगः निसें इन्द्रजात्रातक थीथी थासय् लाखे प्याखँ क्यनेगु परम्परा दुसां यलय् थ्व द्यूगु स्वीदँ स्वयां अप्व दूगु खः ।

गथांमुगः निसें न्यान्हु तक थुगु लाखे पिहाँवइ । यलया सौगलं लुँहिति ओकुबहाः, गाबहाः, पुर्णचण्डी, नकबही , मंगलबजाः ,हखाः जुया सौगलय् थ्यंका क्वचायेकि । स्थानीय यल लायकू मिप्वाः लाखे पुचःलं थः दुजःतयेके ध्यबा म्हया प्याखँ हाकनं क्यनेत्यंगु खः ।

लाखे व झयालिन्चा पिकाया नगर परिक्रमा याना समुदाययात न्ह्यइपुकेगु याइ ।

स्वनिगलय् सिनाज्या क्वचायेका मनुतयेसं न्ह्यइपुकेत नं थुकथं लाखे प्याखँ गथांमुगः निसें येंया तक क्यना वयाच्वंग खः ।

थुगु प्याखँ गथांमुगः चर्तुदशी, वया कन्हेकुन्हु, कृष्णाष्टमी, क्वातिपुन्हि व येंया बलय् क्यने त्यंसां यलय् गनं नं सःतुसा वनेगु तयारी दुगु नृत्य निर्देशक नाप कलाकार उत्तम रत्न शाक्यं न्ह्यथनादिगु देशसंचारं न्ह्यथंगु दु ।
Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता