न्हापांगु नेपालभासा चीहाः संकिपा नखः जुइगु


न्हापांगु नेपालभासा चीहाः संकिपा नखः थ्व हे श्रावणया १५ व १६ गते जुइत्यंगु दु ।

निन्हु यंकं जुइगु थुगु नखः अस्त नारायण हल, ल्हुतिइ जुइगु ग्वसा खलःया दुजः पवित्र कसां कनादीगु दु । दछि न्ह्यः जूगुु न्हापागु चीहा संकिपा धेधेबल्ला कासाया संकिपा, न्यादँ न्ह्यः जूगु चीहाः संकिपा कासाया संकिपा नापं मेगु चिहाक संकिपात दुथ्याका थुगु नखः न्यायेकेत्यंगु खः । न्हापांगु खुसि जुइत्यंगु नेपालभासा चीहाः संकिपा नखःया नितिं चिहा सकिपा दूगु खःसा न्ह्याम्हस्या ब्वति काये फूगु ग्वसाः खलकं न्ह्यथंगु दु ।

ब्वति कायेगु मं दुपिंसं थःम्हं दयेकुगु नेपालभासाया चीहाः संकिपा थ्व हे श्रावण ८ गते बुधवाः तक दुतिने माःगु न्ह्यथंगु दु ।
Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता