अँगलय् सुकु ताना रिकर्डिङ्ग याना 'ओ प्रिय लिफः स्वयाः' म्ये

 

थाैं शनिबाः वरिष्ठ गायक स्वयम्भू राज शाक्यया याक सनिल जुइत्यंगु दु । 'जुजु वेयर्स ओ प्रिय लिफः स्वयाः' थाै‌ं सनिलया ५ बजे यलया हःखा त्वाया काेतय् जुइत्यंगु दु । थ्व निशुल्क कन्सर्ट खःसा थुकि न्हापा जुइगु दबु सांगितिक ज्याझ्वःया झलक बीगु कुतः दुगु गायक शाक्यया विश्वास दु।  थ्व हे ओपन कन्सर्टया विषयलय् विगेन तुलाधर नाप शाक्यया जुगु खल्हाबल्हा थन न्ह्यब्वयाच्वना ।दकलय् न्हापालाक तधंगु ज्याझ्वः यानादीत्यंगुलिं भिन्तुना देछानाच्वना ।

यक्व यक्व सुभाय् ।

तयारी गथे जुयाच्वन ? गज्यागु अनुभव जुयाच्वंगु दु ?

कार्यक्रमया नितिं यक्व तयारी जुयाच्वंगु दु । कार्यक्रम यायेगु कुत जुल थुकिं एकदम प्रफुल्लित जुयाच्वंगु दु । थ्व ओपन शो खः । दक्वसिया न्ह्यः ने हालेगु शो खः । टिकट सिस्तम मखु थ्व । खुल्ला थासय् जिगु एकल ज्याझ्वःयात ग्वाहालि यापिं यक्व खना । सकलसिया ग्वाहालिं ज्या याये खन, मन आनन्दित जुयाच्वन । जिगु तन मन बिया जिं मेहनत यानाच्वनागु दु ।

हालेगु दौरान जिं पहाडय् नं हाला, खोंचय् नं हाला, गल्ली नं हाला, शहरय् हाला होटल दुने नं हाला, रेडियो नेपालय् नं हाला, चिचिधंगु थासय् नं हाला तःधंगु थासय् नं हाला । हाःगुया ल्याःचा हे मदय् धुंकल । इलामया पहाडय् जिं म्ये हालागु दु । थुलि थ्वल व थासय् । नेपाली म्ये हालागु थुलि ययेकल अनच्वंपिसं । जिगु हालेगु निरन्तरता थन नं याये दया आनन्द वयाच्वंगु हे दु ।लाइभ ज्याझ्वः यायेबलय् स्यंके मज्यू । थ्व छगु चुनौति हे खः जुइ ?

एकदम खः । थःगु आत्मांनिसें भाव हयेमाःगु दु जिं । जिं बांलाक ज्याझ्वः यायेमा । जिं स्यंकेमज्यू । शक्ति संचय यायेमा । ल्याम्ह मखय् धुंकल । साठि कतय् जुइधुंकल । हालेबलय् आःतक शक्ति वयाच्वंगु दु । उर्जा मदयेकं मज्यू । थ्व मनुतयेसं मस्यू । व उर्जा दतकि थःगु सः तय् फइ । मखुसा व सः थासय् लाइमखु । सः खानावनि । अकें थःगु स्वास्थ्यया नं जिं ध्यान बियाच्वना ।

म्ये हालामिया न्यागु दशक लिफः स्वया लुमंके बलय् गथे च्वं ?

२०२६ सालय् जिं म्ये हालागु जुल । राष्ट्रिय नाचघरय् झिंनिदँ दुबलय् म्ये हालागु । व इलय् स्कूलयागु ज्याझ्वः । जित ब्वनायंकुम्ह जिमि अग्रज रत्नबेहोशी दाइ खः । जिगु स्कूलया संगीत गुरु खः वयेक । धिमे छगः व हार्मोनियमय् जिं जक हाला । हाहां २०३२ सालय् रेडियो नेपालय् नं जिं हाला । ३२ साल रेकर्ड यानागु खःसा व स्वयां न्ह्यः यक्व थाय् हाले नं । २०२६ साल निसें हालाम्ह थौं तक नं हाला हे च्वना । अझ नं हाला वनेगु कुतः याये ।

छिगु नेवाः म्ये नापं गैह्र नेवाः म्ये नं दु । तर नेवाः म्ये प्रति आकर्षण अप्व दूगु खः ?

खः । छाय् धासा झी नेवाःया मस्त । झी नेवाः खः । माँ भाय्, माँया मुलय् च्वना तधि जुयापिं खः । हानं न्हापा जि नेपालभाषा कया ब्वनागु खः । थ्व ला गथे त्वतेफइ । अकें झी नेवाःत छथाय् च्वना छुं न छुं ज्या याना वनेमा ।

नेपालभाषा म्ये हाले बलय् व नेपाली भाषां म्ये हालेबलय् छु पाः ?

हालेगु ला अथेहे खः । नेपाली भाषय् टोन छगु जक पाः । संगीतमय खः । झीगु नेपालभाषाया खँग्वत थुलि ग्यसुला नेपाली भाषाया म्ये स्वया अप्व यः जित । नेपालीइ उच्चारण बिचा यायेमा । झी नेवाःतय् टोन वइ थ्व उलि मययेकु । थुकि होस याना बांलाक उच्चारण याना स्वर परिक्षा पास याना जिं नं ।

आः तक दाइया ग्वपु म्ये रेकर्ड जुल जुइ ?

रेडियो नेपालय् २० निसें २५वटा रेकर्ड जुल जुइ । पिने ला स्वसः ति दइ । गुलि हाला व ला ल्याःचा हे मदु । गुलि म्ये ला तना वने धुंकल जुइ । जिं लोक हाला, आधुनिक हाला, नेवाः, नेपाली हाला, टेलिफिल्मय् हाला, नाटकय् हालागु दु, फिल्मय् हाला । नकतिनि प्रहरीयागु फिल्म कप्सया नितिं संगीत तयागु दु ।

छिं थःत छु कथं परिचय बियादी । गायक वा संगीतकार ?

जि सच्चा गायक जक खः । थ्व म्ये हालेगु बिधा जित तसकं यः । काचाक्क जिं संगीत मतया । न्हू न्हूपिंसं संगीत तयाब्यू धका इनाप याइ । तर जिं मतया । यक्व लिपा छपु म्ये संगीत तयास्वय् धका तया । जिं संगीत तयागु यक्व मदुनि । निखे स्वखे ल्हा तय्मखु धैगु बिचा । जिं छगु ज्या याय्, वैत पुरा याय् मखुसा जिं ल्हा तय् मखु । जिं संगीत तयागु च्यापु झिपु हे दइमखु ।

थौंयागु ई तक वयेत गुलि संघर्ष यायेमाल?

यक्व संघर्ष यायेमाल । संघर्षया दौरान जि गननं व्यवसायिक रुपं मवना । ग्वाहालि जक याना । ग्वाहालि यायां आः ला त्यानुगु थें जुइधुंकल ।

छि वरिष्ठ जुयानं न्हापांनिसें ग्वाहालि यानादिल । आः तक नं थ्व हे चले जुयाच्वन । थ्व द्वपं छिकपिंत लानाच्वंगु दु । नेवाः ख्यलय् व्यवसायिकता हय् मफत धका ।

एकदम सत्य खः । जिमिसं थ्व खँ वाःचायेके धका गुलि जुया । थ्व चिज झीसँ यानावनेमाःगु खः । व्यवसायिक जुइमाल धका आः तिनि खँ जुयाच्वंगु दु । गनं गनं संगीत थूपिंसं, भावना थूपिंसं थ्व मज्यू धका धाः । खास ला सेवा जक जूवन । आःयापिं किजा केहेंपिंत जिं धाय् आः व्यवसायिक यायेहे मा । आयआर्जन याये हे मा । आः न्ह्याथाय् नं खर्च अप्व ।

आः म्ये छपु रेकर्ड यायेत नं झिन्याद्व झिन्खुद्व माः धाइ । न्हापा गथे खः ?

न्हापा आः थें प्रविधि नं मदु । छें छें रेकर्डिङ्ग टेप दइ । उकि रेकर्ड यायेगु । रेडियो नेपालय् माक्व प्रविधि दुगु जुल । न्हापा रेकर्डिङ्गय् उलि क्वालिटि नं मदु । जिं उबलय् ओ प्रिय म्ये व म्येचा पिकानाबलय् झिन्याद्व जक खः ला खर्च जूगु । फ्लेक्स देकेबलय् कम्प्यूटर धाःगु मदु । ल्हातं आखः च्वय् माःगु । ह्याण्ड राइटिङ्ग याइम्हेसिथाय् वना, छगः छगः आखः च्वका हयाः क, ख, ग, आखः दक्व चाना, क्यासेटयु नमुना तया तिका, उकिया फोटो कया उकियात हे तपा याना प्रिन्ट यायेमा । तसकं थाकु । झितका दामं चक्का न्याना हयेगु, डब याना चक्का स्वीन्यातकां मीगु । हानं व नं थिके धाइगु । व इलय् भाव दु । नेपालभाषाया चलन मदु अपाय्सकं, न्यनेमाः धैगु भाव द । जिमिगु इलय् रेडियो नेपालय् हप्ताय् बिहिबाः छपु जक नेवाः म्ये हायेकि, फुलबारी ज्याझ्वलय् । झी अबुया पालय् जीवन दबु दू । पुरा नेवाः ज्याझ्वः दुगु । तर व कातेयाना बिल । न्हापा झी अग्रजपिसं यक्व संघर्ष यानादीगु दु । अग्रजपिनिगु दुख खनागुलिं झी नं थथे हे खः धैगु मनय् वैगु ।

छिं न्ह्याथाय् नं थुकथं स्वयंसेवा जक यायेबलय् छें तिरिमयेजुं छु धयादी ?

प्रत्येक कलाकारया थज्यागु खँ न्यनेदु । छें दः अझ नं हाले मानिला धका धाइ । ए बा बा । जिं छाय् महाली । छं हायेकागु खःला, मेपिंसं हायेकुगु खःला । थ्व ला जिगु इच्छा खः धका धयाच्वनेमा ।

जीवनयापनया नितिं न्हापा छु यानादिया ?

राष्ट्रिय नाचघरय् ३० वर्ष जिं जागिर नया । २०३९ सालय् स्वरसम्राट नारायण गोपाल अन जिएम । व इलय् ८०–९० कलाकारत दुथाय् ल्वाना जिं जागिर नया । २०३९ साल पुष १३ गते मंगलबारया दिं जिं नियुक्तिपत्र कयाः जिं अन ज्या याना । उबलय् ४५० तलब, दः ५५० बिल । नारायण गोपाल, अम्बर गुरुङ्गया न्ह्यःने जिं अडिसन बिया, अन्तर्वार्ता नं कयादिल । जित अप्व बिल धका मेपिंसं खँ तःवन खनि । नारायण गोपालं तहगत रुपं बियागु धका धयादिल । नारायण गोपालया नजरय् जि नं लातला धका तसकं लय्ताल । व जिगु जीवनया तधंगु चीज । थौंतक नं वयेकलं बियादीगु नियुक्ति पत्र सजय् यानातयागु दु ।

उबलय्या ध्यबाला तसकं थिकेजुइ ?

यक्व खः । उबलय् लुमं व ५५० काय्धुंका जिमी मांयात तलब फयाहयेधुन मांयात छु न्यायेगु धयाबलय् खाताय् तन्ना लाय् मागु दु धयादिल । अले जिं न्यायाहय् धका चाइनिज तन्ना न्यानाहयाः । उबलय् जम्मा २८ तका जक । समय पाइगु अवश्य जुइ । उबलय् हरेक ज्या ग्यसुंला । व ई संगीतया स्वर्णिम युग धासां ज्यू ।

थौंकन्हेया संगीत गथेच्वं ?

थौंकन्हे संगीतयात हल्का रुपं कयाच्वन । जिमिसं गुबलें अथे मकाया । म्ये छपु हालेत रेडियो नेपालय् खुला दछि पीमाः । निला लिपा पाः वइ धका धाइ । पाः पियाच्वनेमाः । अले म्ये कयाः ट्यूनिङ्ग याका अभ्यास यायेगु । पाः वइबलय् तयार जुयाच्वनेगु । तर थौंकन्हेपिंसं तुरुन्त म्ये देकेगु तुरुन्त हाला पिकायेगु धाइ ।

थ्व ल्याखँ बिकृति छु छु वयाच्वन संगीतख्यलय् ?

बिकृति धयागु संगीतयात हल्का रुपं कयाच्वन । भजन हालातःपिं दु, म्ये हालातःपिं दु तर सुर हे मिले मजूगु नं खना । सः स्थिर मजू । हानं अज्यागु म्ये मिडियाय् हायेकाच्वंगु दु । ए बाबा, सेन्सर बोर्डथें दयेका थ्व म्ये हायेकेज्यू थ्व मज्यू धका वर्गिकरण यायेमा । पाय्छि मजूसा थ्वथ्व कारणं धका धया म्ये हालिम्हेसित भिंकेगु मौका बीमा ।शनिबाःया ज्याझ्वःया खँ ल्हाय् । ओ प्रिय लिफः स्वयाः धका ज्याझ्वःया नां तय्मागु छाय् ?

थ्व म्ये जिमिसं रिकर्डिङ्ग यानाबलय् अँगलय् सुकु ताना, बँय् सुकु लाना, कन्ट्रोल रुम मातनय् तयाः, च्वतय् माइक तया बाजं अन थाना लाइभ याना थ्व म्ये रिकर्ड यानागु खः । साउण्ड प्रुफ यायेत थज्यागु जुक्ति छ्यलय् माल । क्वालिटि दुगु जुगुलिं क्रोम चक्काय् झीसँ रिकर्ड याना । चान्हय् १२ बजय् गल्ली खिचा उइ धका पाः तया रिकर्ड यानागु म्ये खः थ्व । थ्व म्ये श्रीलंकाय् तकं थ्वयेकल ।

अन्त्यय् छु आव्हान यानादि ?

सकलें स्वः झासँ । सहभागी जुयादिसँ । सिथिनखः कुन्हु खः । न्हापा थाय् थासय् संगीत सम्मेलन जुइबलय् थुलि मनु दइगु खः व लकस जिं हयेगु कुतः जक यानागु खः ।

सुभाय्

थुगु खल्काबल्हा रेडियाे उपत्यका ८७.६ मेगाहर्ज मेगाहर्जय् प्रशारित व तिकिझ्या वाःपतिइ प्रकाशित जुगु खः ।


Share on Google Plus

News: Newa News

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment