छक स्वयादिसँ गुथि विधेयक २०७५ : पुर्ण पाठ

गुथि विधेयक २०७५ या विरुद्ध यक्व जुलुस जुयाच्वन । थ्व स्वभाविक हे खः । थुकि गुलिं सीया क्वाहाँ वयाच्वन गुलिं मस्यूसां । गुथि विधेयक छाय् मज्यू थुकिया अध्ययन मयाःसे सीमखु । छक अवश्य अध्ययन यानादिसँ ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment