न्याद्व भिउज थ्यंका १० दँ दुम्ह बिधान तुलाधरं फुक्कसित अजु चाय्कल

थौंकन्हे कभर म्ये हालेगु चलन हे जुयाच्वंगु दु । उकि नं नेवाः ख्यलय् न्हापांगु खुसि कभर म्ये हालेगु धेंधेंबल्ला शुरु जुइ नापं सामाजिक सञ्जालय् थ्व म्ये भाइरल जुयाच्वंगु दु ।

पेज थ्रीया ग्वसालय् सुरज बीर बज्राचार्यया सः व च्वसाय् हालातःगु बुँदिया भिंतुना म्ये थौं कन्हे न्ह्याम्हस्या म्हुतुइ थ्यनाच्वंगु दु । थ्व हे म्येया कभर धेधेबल्ला जुयाच्वंगु दु व थौं तक ३७म्ह सियां ब्वति नं काय्धुंकुगु दुुसा थ्व झ्वः अझ नं निरन्तरता कयाच्वंगु दु ।


थ्व हे झ्वलय् म्हिगःया थौं न्याद्व भिउज थ्यंका १० दँ दुम्ह बिधान तुलाधरं फुक्कसित अजु चाय्काब्यूगु दु । २४ घौ हे मजुइवं न्याद्व मनुतय्सं स्वया यय्कुगु थुगु म्ये सामाजिक सञ्जालय् बय्बय् जुयाच्वंगु दु ।

Bidhan Cover Song Click Here...

बिधान तुलाधर सु खः ? धका छित मनय् दुगु खःसा बिधान रेडियो उपत्यकाया लोकंव्हाःगु ज्याझ्वः लखतं लाक्कया न्ह्याकामि, संचारकःमि विगेन तुलाधरया काय् भाजु खः । ताःइलं निसें नेपालभाषाया सेवा यानाच्वंम्ह विगेनं थः नं थुगु कभर म्ये धेंधेंबल्लाखय् ब्वति कयादिगु दु । थः जक ब्वति मकाःसें नेवाः ख्यलय् उदाहरण कथं थः काय् यात नं म्ये हाय्कुगु दु । काय् बौ निम्हसिया हे २४ घौ न्ह्यः न्याद्व भ्यू पुले धुंकुगु दु ।

Bigen Tuladhar Cover Song...

संचारकमि कथं हे न्हुगु ख्वाः रेडियो उपत्यकाया मिसा सः ज्याझ्वः न्ह्याकामि लजना मानन्धरं नं थुगु कभर म्ये धेधेबल्लाखय् ब्वति कयादिगु दु ।

Lajana Manandhar Cover Song...

थुकथं स्वय्गु खःसा थुगु न्हापांगु कभर म्ये धेधेबल्ला कासा नेवाः सांगितिक ख्यलय् तरंग हयाच्वंगु दु । छिगु नं ब्वति काय्गु मन दुसा छाय् बिचा यानाच्वनादिया ? म्ये हालादिसँ सेयर यानादिसँ ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment