स्वनिगया मतगणना न्यागू लागाय्

            निर्वाचन आयोगं स्वनिगया मतगणना  थौ सुथय् ७ बजे निसें याय् त्यं गुदु । 


लिसें येँ या १० गू क्षेत्रया मतगणना न्यागू लागाय् यायेगु खँ धाःगु दु । क्षेत्र नं १ २ ३  व  ४ या मत गणना राष्ट्रिय सभा गृह ,अथे ५ वो  ७  या मत गणना सहकारी विकास बिभागया तामिल केन्द्र बानेश्वोर ये जुइ।  नापं  क्षेत्र नं ९ वो १० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन किन्द्र बानेश्वोर ये जुइ  वो  क्षेत्र नं ८ बन परिसर बबरमहल वो क्षेत्र नं ६ जिल्ला समन्वय समिति  बबरमहल मत गणना  यागु तयारी दु।  सबदलीय् बैठक च्वनना मतगणना यायेगु  खँ क्वछिइगु जुगु दु ।
Share on Google Plus

News: Tuladhar Bigen

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता