ड्राईभिङ्ग लाइसेन्स काय्गु सेवा अनलाईनं

समा डंगाेल ः

लाइसेन्स काय्गु प्रक्रिया अःपुसां थुकिया पूर्वतयारीया नितिं नागरिकं यक्व मेहनत व खर्च यानाच्वंगु दुु । ट्राइलया नितिं जक मखुसे लिखित परीक्षाया नितिं तकं मनुत थीथी तयारी कक्षात कयाच्वंगु नापं सफू न्याना ब्वनाच्वंगु खनेदु । हलिमय् हे अनलाइन कक्षा व अनलाइन परिक्षाया अवधारणाया विकास जुयाच्वंगु आःया अवस्थाय्, नेपाः नं अपबाद मखु । सञ्चार व प्रविधिया विकासनापं फुक्क नागरिकं आ सहज तरिकां अनलाइनं हे लिखित परिक्षाया तयारी याय् फइगु जुगु दु ।

सञ्चार व प्रविधिया लागाय् प्रख्यात कम्पनी माकुरा क्रियसन्सं न्ह्याकुगु नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स धैगु मोबाइल एपया सफलता नापं उगु कम्पनीं लाइसेन्सया तयारी प्रक्रियाया सहजताया नितिं वेबसाइटया माध्यमं सेवा बीत्यंगु दु ।

“झीगु नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स एप लगभग न्यय्द्व मनुतय्सँ छ्यलाच्वंगु दु । उगु सेवायात अझ सहज नापं सरल दय्केत थुगु वेबसाइट दय्कागु खः । थुकिया ग्वाहालिं फुक्क प्रयोगकर्तां सहज रुपं लिखित परिक्षाया तयारी याय्फइ व थुकिया नितिं ब्यागलं शुल्क न पुलेम्वाः,” माकुरा क्रियसन्सया कार्यकारी प्रमुख स्वागत भेटुवालं न्ह्यथनादिल ।

प्रयोगकर्तां न्ह्याथाय् च्वना नं सहज रुपं तयारी याय्फइ । http://licensenepal.com/app य् वनाः प्रयोगकर्तां तयारी याय्फइ । थुकि तयारी सेट जक मजुसे तयारी परिक्षा नं काय्फइ । थुगु वेबसाइटया ग्वाहालिं फुक्क प्रयोगकर्तायात अःपुइगु व लाइसेन्स काय्त तयारी कक्षाया नितिं लिमलाक्क वनेमाःगु स्थिति नं तनिगु जुगु दु । वेबसाइटया छ्यलां सहजता वय् नापं नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स एप नं अपुगु दु । कार्यकारी प्रमुख भेटुवालया कथं आ एनड्रोइड प्रयोगकर्तां जक मखुसे आइओएस प्रयोगकर्तां नं थुगु एप न्याकनं छ्यलेफइ । वेबसाइटं हे अपुक न्ह्याम्हस्यां लाइसेन्स काय्गु तयारी याय्ज्यू ।

द्वलंद्व प्रयागकर्तां छ्यलाच्वंगु नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स एपया विकास याःगु माकुरा क्रियसन्सं लाइसेन्सया परिक्षाया तयारीया नितिं वेबसाइटया विकास याय् नापं फुक्क अनलाइन प्रयोगकर्तायात अःपुइगु विश्वास याःगु दु । छ्यलेत अपुइगुलिं यक्व स्वयां यक्व मनुतय्सं थुकियात छ्यलाः लवः काइगु माकुरा क्रियसन्सया विश्वास दु । थुगु वेबसाइटया विकास याःगु माकुरा क्रियसन्सं थज्यागु यक्व मोबाइल एप व वेबसाइटया नं विकास याःगु दु । सञ्चार व प्रविधिया लागाय् यक्व नां दुगु थुगु कम्पनीं फुक्क प्रयोगकर्तां प्रविधिया यक्व छ्यलाबुला याय्मा धैगु आज्जु कयाः थज्यागु एप व वेबसाइटया विकास यानाः थःपिनि ब्यागलं म्हसिका तयावयाच्वंगु दु ।

आइफोन प्रयोगकर्तातय्त नं सुबिधा

थुगु वेब भर्जन “responsive” जुगुलिं आइफोन प्रयोगकर्तां नं एप मदय्कं सफारी वा गूगल क्रोमं  याउँक ब्वने नापं परिक्षाया तयारी याय् फइ । थुगु सुबिधां एप मदुगु महसुस मयाकिगु निर्मातातय्गु धापु दु ।

Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment