QR code


क्विक रेस्पोन्स कोड वा क्यूआर कोड थौंकन्हे न्हाथाय् नं खंकेफु । थ्व छगु कथं म्याट्रिक्स बारकोड खः गुगु जापानया यातायात उद्योगया नितिं दय्कुगु खः । बारकोड धैगु मेसिनं ब्वनेफइगु लेबल वा चिं खः । थुकि व वस्तुलिसे सम्बन्धित खँ त तयातइ । क्यूआर कोडय् प्यंगु कथंयागु इनकोडिङ्ग छ्यलाबुला जुइ । न्यूमेरिक, आल्फान्यूमेरिक, बाइट व कान्जियाना डाटा ल्यंकातय्फइ । छगु कथं न्ह्यागु खँ नं थुकि तयातय्फइ ।
थ्व मनुतय्सँ यय्कुगु काराण धैगु थुकियात न्याकनं मेसिनं ब्वनेफइ नापं थुकि यक्व खँ त तय्फइ । वस्तुया ट्राकिंग, वस्तु म्हसिका, इ ट्राकिंग, फाइल व्यवस्थापन नापं सामान्य मार्केटिङ्ग याय्त थुकियात छ्यलाच्वंगु दु ।

क्यूआर कोड दुने हाकुगु चिचिधंगु बर्ग आकारयात तुयुगु तधंगु वर्ग आकारय् विशेष प्रकारं तयातइ । क्यूआर कोड जेनेरेटरं मामागु खँ त तल धासा कोड दय्काबी । थुकियात इमेजिङ्ग ज्याभः गथेकि क्यामेरा, स्मार्टफोन इत्यादिं ब्वनेफइ ।

थौंकन्हे क्यूआर कोडया छ्यलाबुला जुयाच्वंगु थाय्त धैगु मोबाइल सिस्टम म्हसिकेत, यूआरएल सीकेत, कोड पेमेन्ट याय्त, वेभसाइट लगइन याय्त नापं इक्रिप्त याय्त छ्यलाबुला यानाच्वंगु दु ।

थुगु खँयात नेवान्यूजयागु वेभसाइतय् नं स्वयेफइ । थुकियात क्यूआर कोड ब्वना स्वय्फइ । थुकिया नितिं मोबाइलय् स्क्यानर एप चाय्कादिसँ । यदि स्क्यानर एप मदुसा डाउनलोड याना एप इन्सटल यानादिसँ अले क्वय्यागु क्यूआर कोड रिड याना वेभसाइट चाय्कादिसँ ।


Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment