डल्लु बिस्नुमती सिथय कबाड़ी गोदामे तच्वकं मी नल

डल्लु बिस्नुमती सिथय कबाड़ी गोदामे तच्वकं मी नगु दू। ७:३० ता इले दमकल वया मि स्यायेगु कुत: जुयाच्वंगु दु। थप जानकारी वे ल्यं दनिगु रत्नकाजी मनं न्हयथंगु दु  । आ तक स्वंग दमकल थ्यना नं मि नियंत्रण याय मफुनि । 
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment