DVया लिच्व थन स्वयादिसं


 छु छिं DV लटरीइ थगु नां तयादिगु दुला ? DV या लिच्व पिहाँ वल। DV जायेकागु ख:सा थुगु लिंक क्लिक याना दिसं।

अमेरिकी डाइर्भसिटी भिसा (इडिभी) २०१७ या लिच्व मंगलबार बहनी १० ता: इलय पिहाँ वगु दु । सन् २०१५ या  अक्टोबर १ निसें नोभेम्बर ३ तक दुथ्यागु डिभी चिठ्ठाया लिच्व पितबिउगु ख: ।

च्वे बियागु लिंक या स्वापू दुगु अाधिकारिक वेबसाइटय वना डिभी ला:गु मला:गु स्वेफई ।

गुकथं स्वेगु :

१. https://www.dvlottery.state.gov/ESC/ ब्राउजरे ताइप यानादिसं।

२. क्वे किपा थें दुगु लिंक क्लिक यानादिसं।

३. दुगु पौ कथं ख:गु खँ तयादिसं।

४. SUBMIT क्लिक्क यानादिसं।
५. थगु DV या लिच्व स्वयादिसं।
Share on Google Plus

News: Anonymous

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment