झापाया निगु पेट्रोल पम्पय् सिलबन्दी

नापतौलय् ठगे यागु प्रमाणित जुया झापाया निगु पेट्रोल पम्पय् सिलबन्दी यागु दु । जिल्ला प्रशासन, घरेलु नापं साना उद्योग, नापतौल गुणस्तर नियन्त्रण ज्याकुथीपाखें खटे जुगु अनुगमन टोलीं झापाया प्यंगु पेट्रोल पम्पया अनुगमन यागु खः । भद्रपुरय् दुगु आर्य टेड इन्टरनेसनल व सुरुङ्गाय् दुगु मातृ पेट्रोल पम्पय् सिलबन्दी यानागु, नापतौल गुणस्तर नियन्त्रण क्षेत्रीय ज्याकुथी विराटनगरया अधिकृत मनिषकुमार दासं जानकारी बियादीगु दु । अथेहे, अनुगमनया झ्वलय् आर्य नं उपभोक्तापिन्तं ईनिगु न्यागु लिटर पेट्रोलय् खुसः एमएल व मातृं न्यागु लिटर पेट्रोलय् स्वसः एमएल ठगे यागु खने दुगु नं धागु दु ।
Share on Google Plus

News: sunita maharjan

    छ्याता
    फेसबुक छ्याता

0 Comments:

Post a Comment